dk uk  Forsiden
Profil
Medlemmer
Kontakt

Nyheder

Historie

  Mesterlauget blev stiftet i 1985 af violinbyggerne Karl Heinel, Mads Hjorth, Conny og Henrik Merling samt Jørgen Nielsen. Idag tæller mesterlauget elleve medlemmer, som har uddannet sig i Danmark, England, Frankrig, Italien og Tyskland.

   Formål
   • At udvikle og højne kvaliteten i arbejdet.
   • Gennem kontakt til kolleger i udlandet at hæve niveauet på nybygning og reparations- og restaureringsteknikker.
   • At fremme det kollegiale samarbejde.


   Kvalitetskrav
   Som medlem af mesterlauget kan optages personer som:
   • Har sin hovedbeskæftigelse som professionel violinbygger/reparatør i faget.
   • Har 8 års professionel uddannelse og arbejde i faget - heraf 2 år som selvstændig, - enten alene eller som ansvarlig medejer af et firma.

   Professionelle krav:
   • Nybygning af strygeinstrumenter helt fra grunden.
   • Restaurering og reparation af strygeinstrumenter.
   • Isætning af hår i buer samt almindelige buereparationer.
   • Viden om instrumenters oprindelse og historie.


   Detaljerede informationer om optagelse kan rekvireres hos Oldermanden.